شرکت دیپلمات

پروژه برج آبی

شرکت دیپلمات

پروژه برج آبی

گروه ساختمانی دیپلمات

مشخصات پروژه

متراژ: 11114متر مربع
تعداد طبقات: 17
لوکیشن: سعادت آباد
سال ساخت: 1378
گروه ساختمانی دیپلمات

مشخصات پروژه

متراژ: 11114متر مربع
تعداد طبقات: 17
لوکیشن: سعادت آباد
سال ساخت: 1378