شرکت دیپلمات

برج مسکونی فرمانیه

بیشتر از آنچه تصور میکنید را لمس کنید.

برج مسکونی بی نظیر فرمانیه

تا این عزیزان با بهره گیری ازاین یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند.

گروه ساختمانی دیپلمات

مشخصات پروژه

تا این عزیزان با بهره گیری ازاین یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند.

سازنده: مهندس علی حسین اسدی
آزشیتکت: مهندس فرامرزیان
متراژ: 250 متر مربع
لوکیشن: لواسان
سال ساخت: 1395