شرکت دیپلمات

برج مسکونی فرمانیه

شرکت دیپلمات

برج مسکونی فرمانیه

بیشتر از آنچه تصور میکنید را لمس کنید.

برج مسکونی بی نظیر فرمانیه

بیشتر از آنچه تصور میکنید را لمس کنید.

برج مسکونی بی نظیر فرمانیه

گروه ساختمانی دیپلمات

مشخصات پروژه

متراژ: 15779 متر مربع
تعداد طبقات: 13
لوکیشن: فرمانیه
سال ساخت: 1384
گروه ساختمانی دیپلمات

مشخصات پروژه

متراژ: 15779 متر مربع
تعداد طبقات: 13
لوکیشن: فرمانیه
سال ساخت: 1384