شرکت دیپلمات

برج مسکونی کوهستان

برجی لوکس و زیبا بر بلندای شمال تهران

شرکت دیپلمات

برج مسکونی کوهستان

برجی لوکس و زیبا بر بلندای شمال تهران

بیشتر از آنچه تصور میکنید را لمس کنید.

برج مسکونی کوهستان

بیشتر از آنچه تصور میکنید را لمس کنید.

برج مسکونی کوهستان

گروه ساختمانی دیپلمات

مشخصات پروژه

متراژ: 9209 متر مربع
تعداد طبقات: 15
لوکیشن: سعادت آباد
سال ساخت: 1395
گروه ساختمانی دیپلمات

مشخصات پروژه

متراژ: 9209 متر مربع
تعداد طبقات: 15
لوکیشن: سعادت آباد
سال ساخت: 1395