شرکت دیپلمات

برج مسکونی سپند

گروه ساختمانی دیپلمات

مشخصات پروژه

متراژ: 10169 متر مربع
تعداد طبقات: 17
لوکیشن: اقدسیه
سال ساخت: 1385
گروه ساختمانی دیپلمات

مشخصات پروژه

متراژ: 10169 متر مربع
تعداد طبقات: 17
لوکیشن: اقدسیه
سال ساخت: 1385