شرکت دیپلمات

پروژه فرهنگی - تجاری دیپلمات بروجرد

شرکت دیپلمات

پروژه فرهنگی - تجاری دیپلمات بروجرد

بیشتر از آنچه تصور میکنید را لمس کنید.

پروژه فرهنگی - تجاری دیپلمات بروجرد

بیشتر از آنچه تصور میکنید را لمس کنید.

پروژه فرهنگی - تجاری دیپلمات بروجرد

گروه ساختمانی دیپلمات

مشخصات پروژه

متراژ: 29.333 متر مربع
تعداد طبقات: 10
لوکیشن: بروجرد
سال ساخت: 1398
برای مشاهده گالری تصاویر بر روی عکس کلیک کنید
گروه ساختمانی دیپلمات

مشخصات پروژه

متراژ: 29.333 متر مربع
تعداد طبقات: 10
لوکیشن: بروجرد
سال ساخت: 1398
برای مشاهده گالری تصاویر بر روی عکس کلیک کنید