علی حسین اسدی

سال 1357 در کنار اولین آپارتمان ساخته شده توسط گروه ساختمانی دیپلمات

بنیانگذار و اعضای گروه دیپلمات

گروه اجرا و توسعه پروژه های ساختمانی دیپلمات با مدیریت علی حسین اسدی حاصل چهار دهه تجربه گرانبهای خود را در گروهی معظم و توانمند گرد هم آورده تا در مسیر آینده با برپایی نمادهایی نوین و ماندگار نه تنها گوشه ای از دین خود را به تمدن هزاران ساله این سرزمین ادا کند بلکه در گستره ی بین المللی نیز با دارندگان فن آوری های پیشرفته افزون بر همکاری به رقابت نیز بپردازد.

علی حسین اسدی

بنیان گذار و مدیر گروه ساختمانی دیپلمات

علی حسین اسدی

سال 1357 در کنار اولین آپارتمان ساخته شده توسط گروه ساختمانی دیپلمات

بنیانگذار و اعضای گروه دیپلمات

گروه اجرا و توسعه پروژه های ساختمانی دیپلمات با مدیریت علی حسین اسدی حاصل چهار دهه تجربه گرانبهای خود را در گروهی معظم و توانمند گرد هم آورده تا در مسیر آینده با برپایی نمادهایی نوین و ماندگار نه تنها گوشه ای از دین خود را به تمدن هزاران ساله این سرزمین ادا کند بلکه در گستره ی بین المللی نیز با دارندگان فن آوری های پیشرفته افزون بر همکاری به رقابت نیز بپردازد.

علی حسین اسدی

بنیان گذار و مدیر گروه ساختمانی دیپلمات

حسن اسدی

مدیر ارشد پروژه

حسین اسدی

مدیر ارشد پروژه

احسان اسدی

مدیر بهره برداری وراه اندازی
مجتمع مسکونی
0 +
مجتمع داری
0 +
مجتمع تجاری
0 +
مشارکت در ساخت
0 +

گروه اجرا و توسعه پروژه های ساختمانی دیپلمات

40 سال تلاش بی وقفه گروه دیپلمات در صنعت ساختمان گام نهادن در راهی است پرفراز و نشیب برای دستیابی به هدفی بزرگ و این برخاسته از اراده ای است که راه خود را از میان خشتهای گلی روستایی در بروجرد تا بلندای سر به فلک کشیده برجهای باشکوه پایتخت ایران زمین باز کرد . اراده ی دست یافتن به کمال مطلوب در ساختن و به یادگار گذاشتن بناهایی که ضمن رعایت کلیه موازین معماری و شهرسازی و توجه به استانداردهای بین المللی ، استحکام و زیبایی ، بر باور خود که این بناها را سرمایه ملی می داند وفادار بماند . به فردا می اندیشیم چرا که فردا نوید بخش آرزوهای بلند ما در ساختن بناهایی ماندگار خواهد بود تا میراث دار شایسته ای باشیم برای ایران عزیز که تمدنی دارد به وسعت تاریخ ، گسترده از پهنه نیلگون خلیج پارس تا دامنه های سرسبز البرز ، خاستگاه معمارانی که به مدد دانش و هنر خویش تخت جمشید ، چهل ستون ، نقش جهان و صدها آثار معماری دیگر را برای ما به یادگار گذاشته اند. گروه اجرا و توسعه پروژه های ساختمانی دیپلمات با مدیریت علی حسین اسدی حاصل چهار دهه تجربه گرانبهای خود را در گروهی معظم و توانمند گرد هم آورده تا در مسیر آینده با برپایی نمادهایی نوین و ماندگار نه تنها گوشه ای از دین خود را به تمدن هزاران ساله این سرزمین ادا کند بلکه در گستره ی بین المللی نیز با دارندگان فن آوری های پیشرفته افزون بر همکاری به رقابت نیز بپردازد.

جوایز

Beatton Magazine 2015

ESQR Magazine 2016

ICS Group 2016

گروه اجرا و توسعه پروژه های ساختمانی دیپلمات

40 سال تلاش بی وقفه گروه دیپلمات در صنعت ساختمان گام نهادن در راهی است پرفراز و نشیب برای دستیابی به هدفی بزرگ و این برخاسته از اراده ای است که راه خود را از میان خشتهای گلی روستایی در بروجرد تا بلندای سر به فلک کشیده برجهای باشکوه پایتخت ایران زمین باز کرد . اراده ی دست یافتن به کمال مطلوب در ساختن و به یادگار گذاشتن بناهایی که ضمن رعایت کلیه موازین معماری و شهرسازی و توجه به استانداردهای بین المللی ، استحکام و زیبایی ، بر باور خود که این بناها را سرمایه ملی می داند وفادار بماند .

جوایز

Beatton Magazine 2015

ESQR Magazine 2016

ICS Group 2016

پخش ویدیو

پروژه های شاخص

مروری بر پروژه های شاخص در گروه ساختمانی دیپلمات

ارتباط با مدیریت

به فردا می اندیشیم چرا که فردا نوید بخش آرزوهای بلند ما در ساختن بناهایی ماندگار خواهد بود تا میراث دار شایسته ای باشیم برای ایران عزیز که تمدنی دارد به وسعت تاریخ ، گسترده از پهنه نیلگون خلیج پارس تا دامنه های سرسبز البرز ، خاستگاه معمارانی که به مدد دانش و هنر خویش تخت جمشید ، چهل ستون ، نقش جهان و صدها آثار معماری دیگر را برای ما به یادگار گذاشته اند.