گروه دیپلمات سنتر

آز آغاز تا به امروز با دیپلمت

مروری بر سرگذشت گروه ساختمانی دیپلمات از سال 1357 تا کنون

گروه ساختمانی دیپلمات در صنعت مدرن ساخت وساز، پایه و جایگاهی است برای پرواز به فردا و فرداها که این حرکت به سوی آینده عرصه های داخل و خارج را هدف خویش قرار داده است. برند دیپلمات با امید به آینده و تقویت نیروی انسانی بازار هدف آینده خود را در داخل و خارج از ایران برنامه ریزی نموده و امیداست با هوشمندی و اندیشه کارآمد، نقش جوان محروم دیروز و مهندسی امروز، آفریننده نقش جهانی و ماندگار برای نسل های بعدی باشیم. این ظرفیت باهم اقتدار فعلی و آینده ارزانی شهروندان ایران و جهان باد .

1357

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017

1378

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017

1379

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017

1384

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017

1385

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017

1386

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017

1387

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017

1388

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017

1389

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017

1390

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017

1392

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017

1394

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017

1395

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017

1396

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017

1399

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017

در حال ساخت


 

 

 

Now
پروژه برج آبی

شرکت دیپلمات پروژه برج آبی شرکت دیپلمات پروژه برج آبی گروه ساختمانی دیپلمات مشخصات پروژه متراژ: 11114متر مربعتعداد طبقات: 17لوکیشن:...

جزئیات پروژه
پروژه رازی

شرکت دیپلمات برج مسکونی رازی شرکت دیپلمات برج مسکونی رازی گروه ساختمانی دیپلمات مشخصات پروژه متراژ: 3500 متر مربعتعداد طبقات:...

جزئیات پروژه
پروژه آریا

شرکت دیپلمات برج مسکونی آریا پروژه ی ویلایی لوکس و خاص، ساخته شده توسط گروه ساختمانی دیپلمات بیشتر از آنچه...

جزئیات پروژه
پروژه دیپلمات سپند

شرکت دیپلمات برج مسکونی سپند گروه ساختمانی دیپلمات مشخصات پروژه متراژ: 10169 متر مربعتعداد طبقات: 17لوکیشن: اقدسیهسال ساخت: 1385 گروه...

جزئیات پروژه
دیپلمات کاج

شرکت دیپلمات برج مسکونی دیپلمات کاج برج لوکس و کلاسیک واقع در منطقه سعادت آباد تهران شرکت دیپلمات برج مسکونی...

جزئیات پروژه
پروژه زعفرانیه

شرکت دیپلمات برج مسکونی زعفرانیه گروه ساختمانی دیپلمات مشخصات پروژه متراژ: 9996/25 متر مربعتعداد طبقات: 9لوکیشن: زعفرانیهسال ساخت: 1392

جزئیات پروژه
1357

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017
1378

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017
1379

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017
1384

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017
1385

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017
1386

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017
1387

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017
1388

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017
1389

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017
1390

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017
1392

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017
1394

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017
1395

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017
1396

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017
1399

 

 

 

 

 

 

 

Nov 09, 2017
در حال ساخت


 

 

 

Now