شرکت دیپلمات

برج مسکونی رازی

شرکت دیپلمات

برج مسکونی رازی

گروه ساختمانی دیپلمات

مشخصات پروژه

متراژ: 3500 متر مربع
تعداد طبقات: 11
لوکیشن: زعفرانیه
سال ساخت: 1379
گروه ساختمانی دیپلمات

مشخصات پروژه

متراژ: 3500 متر مربع
تعداد طبقات: 11
لوکیشن: زعفرانیه
سال ساخت: 1379