گروه ساختمانی دیپلمات در صنعت مدرن ساخت وساز، پایه و جایگاهی است برای پرواز به فردا و فرداها که این حرکت به سوی آینده عرصه های داخل و خارج را هدف خویش قرار داده است. برند دیپلمات با امید به آینده و تقویت نیروی انسانی بازار هدف آینده خود را در داخل و خارج از ایران برنامه ریزی نموده و امیداست با هوشمندی و اندیشه کارآمد، نقش جوان محروم دیروز و مهندسی امروز، آفریننده نقش جهانی و ماندگار برای نسل های بعدی باشیم. این ظرفیت باهم اقتدار فعلی و آینده ارزانی شهروندان ایران و جهان باد .

نقطه عطف دیپلمات

از دل رشته کوهای سربه آسمان سائیده زاگرس داستان آرزوهای نوجوانی که با اراده و پایمردی از هیچ ، راهی ساخت به آینده، رنگ واقعیت می گیرد . علی حسین اسدی نوجوانی از روستای دره ویره بروجرد در ابتدای دهه دوم عمرش پای به نبرد زندگی نهاد ، چون پولاد آبدیده و به لطف خدایش، سربلند گروه دیپلمات را که امروز افتخار صنعت معماری سرزمین عزیزمان ایران است با مجموعه ای از طراحان برجسته و معماران متخصص و استفاده از آخرین دستاوردهای معماری جهان بینان نهاد .

علی حسین اسدی